expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Selasa, 18 November 2014

Sekarang di kelas belajar bab-13. Menyatakan Keharusan.

  1. Harus belajar = Benkyou shinakereba narimasen.
  2. Saya Harus Belajar Bahasa Jepang sebelum pergi ke Jepang = Nihon e iku mae ni watashi wa nihon go o benkyou shinakereba narimasen.
  3. Saya besok harus bayar hutang = Ashita watashi wa shakin o harawanakereba narimasen.
  4. Bulan depan saya akan pergi ke Jepang. Saya harus bersiap - siap. Sekarang orang tua saya sedang meminjam uang di bank. Jepang adalah negara yang terkenal dengan araknya. Mohon pelajari budaya Jepang = Raigetsu watashi wa Nihon e ikimasu. Watashi wa junbi shinakereba narimasen. Imawatashi no ryoushin wa ginkou de okane o karite imasu. Nihon wa sake de yuumei na kuni desu. Nihon no bunka o benkyou shite kudasai.
  5. Kamu harus menelpon dia (pr) sebelum dia bunuh diri = Jisatsu suru mae ni, anata wa kanojou ni denwa shinakereba narimasen.
  6. Kamu harus memakai payung ketika hujan = Ame no toki ni  anata wa kasa o tsukawanakereba narimasen.
  7. Kamu harus memakai topi = Anata wa boshi o kaburanakereba narimasen.
  8. Jika anda seorang murid, anda harus mentaati peraturan sekolah = Anata wa gakusei datara, gakko no kimari o mamoranakereba narimasen.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar