expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Selasa, 30 Desember 2014

Sekarang di kelas bahas bab - 24dan 25 Pola kalimat yang menyatakan :1. Rasanya seperti P
2. Kesannya seperti P
3. Baunya seperti P
4. Perasaanya seperti P

Formula : P no yoo na Aji/Kanji/ Nioi/Ki ga shimasu.

Contoh :

1. Makanan ini rasanya seperti karet = Kono tabemono wa gomu no yoo na aji ga shimasu.
2. Rumah ini kesanya seperti surga. Saya ingin beli rumah ini = Kono uchi wa tengoku no yoo na kanji ga shimasu. Watashi wa kono uchi o kaitai desu.
3. Badan gadis ini baunya seperti terasi. Saya ingin muntah = Kono ona no karada wa gyosho ebi aji no yoo na nioi ga shimasu. Watasi wa hakitai desu.
4. Bir ini rasanya seperti kencing kuda =  Kono biru wa uma no oshiko no yoo na aji ga shimasu.
5. Obat nyamuk ini baunya seperti dupa =  Kono ka tori senko wa ii kaori no yoo na nioi ga shimasu.


Sekarang di kelas bahas bab - 25 Pola kalimat yang menyatakan :

1. Bentuknya seperti P
2. Warna seperti P
3. Penampilan seperti P
4. Wajah seperti P

Formula : P no yoo na Katachi/ Iro/ Kakko/ Kao O Shite imasu.

Contoh :

1. Karena besar,, dompet itu bentuknya seperti tas = Okii desu kara ano saifu wa kaban no yoo na katachi o shite imasu.
2. Air laut itu warna nya seperti laut = Ano umi no misu wa sora no yoo na iro o shite imasu.
3. Mas Oji penampilannya seperti artis = Oji san wa Atisuto no yoo na kakko o shite imasu.
4. Pacarku wajahnya seperti boneka cantik = Watashi no koibito wa kirei na ningyou no yoo na kao o shite imasu.
 
Tidak ada komentar:

Posting Komentar