expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Kamis, 04 Desember 2014

Sekarang di kelas bahasa bab-17 Sebaiknya

Sekarang di kelas bahasa bab-17 Sebaiknya
Formula 1,2,3,4 kk ben - ta hoo ga ii desu (+)
                1,2,3,4 kk ben - nai hoo ga ii desu (-)

1. Sebaiknya anda belajar sambil bekerja = Anatatachi wa shigoto shinagara benkyou shita hoo ga ii desu.
2. Sebaiknya anda minum obat ini setelah makan = Tabete kara anata wa kono kusuri o nonda hoo ga ii desu.
3. Sebaiknya anda menuliskan dia(pr) surat = Anata wa kanojou ni tegami o kaite ageta hoo ga ii desu.
4. Sebaiknya anda memakai helm ketika berkendara = Uten suru toki ni anata wa helemento o kabutta hoo ga ii desu.
5. Sebaiknya anda menelpon boss sekarang = Ima anata wa sacho san ni denwa shita hoo ga ii desu. 
6. Sebaiknya anda menhitung uang itu lebih teliti = Anata wa moto shikkari ano okane o keisan shita hoo ga ii desu.
7. Karena sedang turun hujan sebaiknya anda tidak pulang = Ame ga futte iru kara anata wa kaeranai hoo ga ii desu.
8. Sebaiknya anda baca sekali lagi pelajaran ini setelah sampai di rumah = Anata wa uchi ni tsuite kara mou ichi do kono jugyo o yonda hoo ga ii desu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar