expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Jumat, 02 Januari 2015

Sekarang di kelas bahas bab - 26 Pola kalimat yang menyatakan : Cara membandingkan sesuatu.

Sekarang di kelas bahas bab - 26 Pola kalimat yang menyatakan : Cara membandingkan sesuatu.

Formula :

1.KB1 yori KB2 no hou ga penilaian desu.
2. KB1 to KB2 to dochira ga penilaian desuka?

Contoh :

1. Voni lebih cantik dari pada Tuti = Tuti san yori Voni san no hou ga kirei desu.
2. Saya lebih suka anjing ketimbang ular = Watashi wa hebi yori inu no hou ga suki desu.
3. House ini lebih tinggi dari pada house itu = Ano hausu yori, kono hausu no hou ga takai desu.
4. Mana yg lebih tinggi Wayan atau ketu? = Wayan san to Ketut san to dochira ga se ga takai desuka?
5. Antara Tokyo dan Osaka mana yg lebih ramai? = Tokoyo to Osaka to dochira ga nigiyaka desuka?
6. Mana yang lebih enak, bir atau arak jepang? = Biru to sake to dochira ga oishii desuka?
7. Di antara Ibaraki, Shizuoka, Yamanashi, Tochigi, dan Hamamatsu, Ibaraki yang lebih aman. Oleh karena itu saya ingin tinggal di Ibaraki. Anda pun sebaiknya tinggal di Ibaraki. Walaupun gaji tinggi, mohon jangan tinggal di Hamamatsu. =  Ibaraki to Shizuoka to Yamanashi to Tochigi to Hamamatsu no naka de, Ibaraki ga ichiban anzen desu. Sore de Ibaraki ni sumitai desu. Anata mo Ibaraki ni sunda hou ga ii desu. Kyuryou ga takakutemo Hamamatsu ni sumanaide kudasai.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar