expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Kamis, 15 Januari 2015

Sekarang di kelas bahas bab - 29 Pola kalimat yang menyatakan : Cara menyampaikan kalimat ajakan.

Sekarang di kelas bahas bab - 29 Pola kalimat yang menyatakan : Cara menyampaikan kalimat ajakan.

Formula :

1,2,3,4,5 KK ben - i + mashou.

Contoh :

1. Mari potong pohon ini dengan gergaji = Nokogiri de kono ki o kirimashou.
2. Istirhat yuk!! = Kyuke shimashou.
3. Ikat tali house ini yuk = kono no himo no hausu o shibarimashou.
4. Telepon boss yuk = Sacho san ni denwa shimashou.
5. Nanti sore membersihkan sawah ini yuk = Kyou no yugata, kono tambo o gomi torimashou.
6. Beli pupuk sekarang yuk = Ima hiryou o kaimashou.
7. Hari ini saya akan pergi keladang,sekarang saya sedang menunggu boss, karena sampai sekarang boss belum datang, mohon telepon boss. Bolehkah saya pinjam mobilmu? = Kyou watashi wa hatake e ikimasu, ima sancho san o matte imasu, ima made sacho san ga konai kara,sacho san o denwa shite kudasai. Watashi wa anata no jidosha o karite mo ii desuka?
8. Boss,,Bolehkah saya menebar pupuk ini tidak dengan sarung tangan = Sacho san,,watasi wa tebukuro de kono hiryou o makanakutemo ii desuka?


Tidak ada komentar:

Posting Komentar