expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Selasa, 27 Januari 2015

Sekarang di kelas bahas bab - 5 Pola kalimat untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan.

Sekarang di kelas bahas bab - 5 Pola kalimat untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan.

Formula :

1,2,3,4,5 kk.ben-te imasu.

Contoh :

1. Di sisni adalah Kizuna. Di Kizuna tidak ada mesin laminating. Oleh karena itu mas Oji sedang melaminating KTPnya Wayan di UD. Rahayu. Saya sekarang sedang menunggu mas Oji = Koko wa Kizuna desu. Kizuna ni fukoro tojiru kikai ga arimasen. Sore de Oji san wa UD. Rahayu de wayan san no ID shomeshou o raminatingu shiteimasu. Watashi wa ima Oji san o mattteimasu.
2. Saat ini Bombom sedang ngobrol tentang keberangkatan ke Jepang bersama Wayan. Saya pun sedang mendengarkan obrolan itu di ruang atas. Wayan adalah teman baru saya. Dia juga akan berwisata ke Jepang. Kira2 mereka akan tiba di Jepang senin pagi. Apakah anda mengenal mereka? jepang adalah negara yang terkenal dengan bunga sakuranya = Bombom san wa ima Wayan san to Nihon e supatsu no koto o hanashiteimasu. Watashi mo ue no heya de ano hanashi o kiiteimasu. Wayan san wa watashi no atarashii tomodachi desu. Kare mo Nihon e ryouku shimasu. Daitai kare wa getsu youbi no asa Nihon ni tsukimasu. Anata wa karera no koto o shitteimasuka? Nihon wa sakura no hana de yuumei na kuni desu.
3. Saya sekarang sedang memikirkan Anton = Watashi wa Anton san no koto o kangaette imasu. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar