expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Kamis, 27 November 2014

Sekarang di kelas bahas bab-4 Sesuatu yang akan dilakukan.

Sekarang di kelas bahas bab-4 Sesuatu yang akan dilakukan.
 Formula : 1,2,3,4, kk ben-i+masu

1. Akan makan = Tabemasu
2. Akan bangun = Okimasu
3. Saya akan menulis surat di kantor besok = Ashita watashi wa jimusho de tegami o kakimasu.
4. Dia (pr) akan mencuci baju lusa dengan mesin cuci = Asate kanojou wa sentaki de fuku o araimasu.
5. Sebentar lagi saya akan mengikat tali house = Tsugi watashi wa house no himo o shibarimasu.
6. Minggu depan saya akan menikah dengan Astuti = Raishuu watashi wa Astuti san to kekkon shimasu.
 

Jumat, 21 November 2014

Untuk mengungkapkan pemberian barang atau jasa.

Sekarang di kelas belajar  bab-10 Untuk mengungkapkan pemberian barang atau jasa.
Formula :     D wa L ni sswt o ageru/sashi ageru ( memberi barang dari D ke L)
                    D wa L ni swt o kk bent- te ageru ( memberi jasa dari D ke L)
                    L wa D ni sswt o kureru/ kudasaru ( memberi barang dari L ke D)
                    L wa D ni sswt o kk bent-te kureru/kudasaru ( memberi jasa dari L ke D)

 1.     Apakah anda telah memberi dia(lk) kamus? = Anata wa kare ni jisho o agemashita ka?
 2.     Yuk,, kemari saya telah memberi Gede Mangku Passport = Ayu san,,kino watashi wa Gede Mangku san ni pasupoto o agemashita.
 3.     Dua hari  lalu saya telah membuatkan dia layangan = Ototoi watashi wa kare ni tako o tsukutte agemashita.
 4.     Saya akan menuliskan adik surat = Watashi wa imoto ni tegami o kaite agemasu.
 5.     Saya akan memcucikanmu baju = Watashi wa anata ni fuku o arattemasu.
 6.     Mohon anda jangan memberi pengemis itu uang = Anata wa ano furosha ni okane o agenaide kudasai.
 7.     Karena kemarin saya telah memberikannya (lk) uang, mohon hari ini jangan beri lagi = Kino watashi wa kare ni okane o agetta kara, kyou mata agenaide kudasai.
 8.     Karena kemarin anda telah libur, mohon jangan libur lagi = Kino anata wa mou yasunda kara, mata yasumanaide kudasai.
 9.     Setelah sampai di rumah mohon di pelajari lagi = Uchi ni tsuite kara mata benkyou shite kudasai.

Untuk mengungkapkan pemberian barang atau jasa.

Sekarang di kelas bahas bab-10 Untuk mengungkapkan pemberian barang atau jasa.

 1. Apakah anda telah memberi dia(lk) kamus? = Anata wa kare ni jisho o agemashita ka?
 2. Yuk,, kemari saya telah memberi Gede Mangku Passport = Ayu san,,kino watashi wa Gede Mangku san ni pasupoto o agemashita.
 3. Dua hari  lalu saya telah membuatkan dia layangan = Ototoi watashi wa kare ni tako o tsukutte agemashita.
 4. Saya akan menuliskan adik surat = Watashi wa imoto ni tegami o kaite agemasu.
 5. Saya akan memcucikanmu baju = Watashi wa anata ni fuku o arattemasu.
 6. Mohon anda jangan memberi pengemis itu uang = Anata wa ano furosha ni okane o agenaide kudasai.
 7. Karena kemarin saya telah memberikannya (lk) uang, mohon hari ini jangan beri lagi = Kino watashi wa kare ni okane o agetta kara, kyou mata agenaide kudasai. 
 8. Karena kemarin anda telah libur, mohon jangan libur lagi = Kino anata wa mou yasunda kara, mata yasumanaide kudasai.
 9. Setelah sampai di rumah mohon di pelajari lagi = Uchi ni tsuite kara mata benkyou shite kudasai.

Untuk mengungkapkan pemberian barang atau jasa.

                  Untuk mengungkapkan pemberian barang atau jasa.

 1. Apakah anda telah memberi dia(lk) kamus? = Anata wa kare ni jisho o agemashita ka?
 2. Yuk,, kemari saya telah memberi Gede Mangku Passport = Ayu san,,kino watashi wa Gede Mangku san ni pasupoto o agemashita.
 3. Dua hari  lalu saya telah membuatkan dia layangan = Ototoi watashi wa kare ni tako o tsukutte agemashita.
 4. Saya akan menuliskan adik surat = Watashi wa imoto ni tegami o kaite agemasu.
 5. Saya akan memcucikanmu baju = Watashi wa anata ni fuku o arattemasu.
 6. Mohon anda jangan memberi pengemis itu uang = Anata wa ano furosha ni okane o agenaide kudasai.
 7. Karena kemarin saya telah memberikannya (lk) uang, mohon hari ini jangan beri lagi = Kino watashi wa kare ni okane o agetta kara, kyou mata agenaide kudasai. 
 8. Karena kemarin anda telah libur, mohon jangan libur lagi = Kino anata wa mou yasunda kara, mata yasumanaide kudasai.
 9. Setelah sampai di rumah mohon di pelajari lagi = Uchi ni tsuite kara mata benkyou shite kudasai.

Rabu, 19 November 2014

Sekarang di kelas belajar bab- 14 Menyatakan suatu kegiatan yang pernah atau tidak pernah dilakukan.

Sekarang di kelas belajar bab- 14  Menyatakan suatu kegiatan yang pernah atau tidak pernah dilakukan.

Formula : 1,2,3,4 kk ben-ta koto ga arimasu (+)
                            kk ben-ta koto ga arimasen (-)
                            kk ben-ta koto ga arimasuka (?)
Contoh :
 1. Saya pernah makan Sushi = Watashi wa Sushi o tabeta koto ga arimasu.
 2. Apakah anda pernah tingggal di Jepang? = Anata wa Nihon ni sunda koto ga arimasuka?
 3. Dia (lk) tidak pernah menulis huruf kanji = Kare wa kanji o kaita koto ga arimasen.
 4. Karena dia (lk) pernah belajar Bahsa Jepang, Dia sekarang sedang bercerita dengan Bahasa Jepang = Kare wa Nihongo o benkyou shita koto ga aru kara, Ima Nihongo de hanashite imasu.
 5. Apakah anda pernah diberi hadiah oleh cewek itu? = Ano ona wa anata ni puresento o kureta koto ga arimasuka?
 6. Apakah anda pernah memberi pendeta itu dupa? = Anata wa ano obosan ni senko o sashi ageta koto ga arimasuka?
 7. Saya pernah di doakan oleh pendeta itu = Watashi wa obosan ni/kara oinori shite itadaita koto ga arimasu.
 8. Saya pernah bekerja di ladang = Watashi wa hatake de shigoto shita koto ga arimasu.
 9. Orang asing itu pernah jalan2 di taman Lumintang = Ano gaikoku jin wa Lumintang ko'en o sanpo shita koto ga arimasu.
 10. Saya pernah melihatmu = Watashi wa anata o mita koto ga arimasu.

Menyatakan suatu kegiatan yang pernah atau tidak pernah dilakukan.

                                Menyatakan suatu kegiatan yang pernah atau tidak pernah dilakukan.

Formula : 1,2,3,4 kk ben-ta koto ga arimasu (+)
                            kk ben-ta koto ga arimasen (-)
                            kk ben-ta koto ga arimasuka (?)
Contoh :
 1. Saya pernah makan Sushi = Watashi wa Sushi o tabeta koto ga arimasu.
 2. Apakah anda pernah tingggal di Jepang? = Anata wa Nihon ni sunda koto ga arimasuka?
 3. Dia (lk) tidak pernah menulis huruf kanji = Kare wa kanji o kaita koto ga arimasen.
 4. Karena dia (lk) pernah belajar Bahsa Jepang, Dia sekarang sedang bercerita dengan Bahasa Jepang = Kare wa Nihongo o benkyou shita koto ga aru kara, Ima Nihongo de hanashite imasu.
 5. Apakah anda pernah diberi hadiah oleh cewek itu? = Ano ona wa anata ni puresento o kureta koto ga arimasuka?
 6. Apakah anda pernah memberi pendeta itu dupa? = Anata wa ano obosan ni senko o sashi ageta koto ga arimasuka?
 7. Saya pernah di doakan oleh pendeta itu = Watashi wa obosan ni/kara oinori shite itadaita koto ga arimasu.
 8. Saya pernah bekerja di ladang = Watashi wa hatake de shigoto shita koto ga arimasu.
 9. Orang asing itu pernah jalan2 di taman Lumintang = Ano gaikoku jin wa Lumintang ko'en o sanpo shita koto ga arimasu.
 10. Saya pernah melihatmu = Watashi wa anata o mita koto ga arimasu.

Selasa, 18 November 2014

Sekarang di kelas belajar bab-13. Menyatakan Keharusan.

 1. Harus belajar = Benkyou shinakereba narimasen.
 2. Saya Harus Belajar Bahasa Jepang sebelum pergi ke Jepang = Nihon e iku mae ni watashi wa nihon go o benkyou shinakereba narimasen.
 3. Saya besok harus bayar hutang = Ashita watashi wa shakin o harawanakereba narimasen.
 4. Bulan depan saya akan pergi ke Jepang. Saya harus bersiap - siap. Sekarang orang tua saya sedang meminjam uang di bank. Jepang adalah negara yang terkenal dengan araknya. Mohon pelajari budaya Jepang = Raigetsu watashi wa Nihon e ikimasu. Watashi wa junbi shinakereba narimasen. Imawatashi no ryoushin wa ginkou de okane o karite imasu. Nihon wa sake de yuumei na kuni desu. Nihon no bunka o benkyou shite kudasai.
 5. Kamu harus menelpon dia (pr) sebelum dia bunuh diri = Jisatsu suru mae ni, anata wa kanojou ni denwa shinakereba narimasen.
 6. Kamu harus memakai payung ketika hujan = Ame no toki ni  anata wa kasa o tsukawanakereba narimasen.
 7. Kamu harus memakai topi = Anata wa boshi o kaburanakereba narimasen.
 8. Jika anda seorang murid, anda harus mentaati peraturan sekolah = Anata wa gakusei datara, gakko no kimari o mamoranakereba narimasen.